Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 31

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 32
FixPoint Software - Online Business | Internetovy obchod


  magyarul | english

freelance programming of robert szlizs


 

FixPoint Software
FixPoint Software
Home  | FixLine 

 


Navštívte aj našich partnerov!
Obchod s databázou


Situácia

Webová aplikácia realizuje predaj tovaru prostredníctvom internetu. Aplikácia má implementované všetky črty internetového obchodu (zoznamy produktov triedených do produktových skupín, ocenenie tovaru, košík s vlastnosťou pridania a odobrania tovaru, objednávka, potvrdenie objednávky e-mailom). Tovar môže byt organizovaný v tvare skupina->podskupina->produkt, teda v dvoch úrovniach organizácie. Tovar má nielen popis, ale aj dobre definovanú špecifikáciu vlastností (napr. veľkosť a farba v prípade odevu). Do košíka sa dajú vkladať údaje skupinovo, t.j. viac kusov z rôznymi vlastnosťami naraz. Košík sa dá editovať, nulovať. Obsah košíka je stále prítomná na obrazovke, nie je nutné zvlášt žiadať o jeho zobrazovanie. Objednávky sú ukladané do databázy a zároveň aj e-mailom zasielané. Aplikácia umožňuje administrátorský prístup na nahrávanie, editovanie údajov tovarov, skupín, podskupín.

Momenty z monitoru

  • Zoznam produktov za vybranú kategoriu tovarov.
  • Stránka popisu vybraného produktu/tovaru.
  • Záverečný objednávkový formulár.
  • Iná všeobecná stránka z aplikácie: položenie firmy na mape.
  • thumbnail 0
  • thumbnail 1
  • thumbnail 2
  • thumbnail 3
Kliknite na vzorku aby ste videli zväčšený obrázok.

Technológia a riešenie

Webová aplikácia je napísaná v programovacom jazyku PHP s intenzívnym využitím CSS a JavaScript. Aplikácia je z hľadiska technológie trojúrovňová: Perzistentné pozadie (backend) predstavuje MySQL databáza s príslušnými tabuľkami a píslušným programovým rozhraním modelujúcim datové vety, obchodnú logiku riešia objekty používajúce objekty databázového rozhrania a a objekty samotnej obchodnej logiky (sedenia), a vrstvu pohľadu predstavuje súbor PHP-skriptov.

Databáza spravuje nasledovné údaje:
  tabuľku rôl, užívateľov, objednávateľov a poskytovateľov
  tabuľku kategórií
  tabuľku podkategórií
  tabuľku produktov
  tabuľku vlastností produktov
  históriu objednávok

Middleware (stredná vrstva) interpretuje požiadavky užívateľov generovaných z webstránok a ako reakciu na požiadavku vytvorí odpoveď obsahujúcu požadované údaje. Aplikácia nežiada ani prihlásenie ani registráciu avšak drží sedenie (session) a tým jednoznačne identifikuje košík a následne aj objednávateľa ak si to on sám praje.

Vrstva pohľadu riadi vzhľad výstupov, definuje ako budú vyzerať v prehliadači (browser) užívateľa.

Dostupnosť a cena

Základná cena: EUR 2500.-
- upresní sa podľa špecifík danej implementácie.

Cena obsahuje neobmedzené práva na využívanie služieb softvéru na jednom webserveri, prispôsobenie pohľadu na tvár poskytovateľa, konfigurovanie databázy a strednej vrstvy na webserveri.

Pre ďalšie informácie skontaktujte firmu FixPoint. Požiadajte o demonstráciu softvéru vo firme FixPoint.


 
 
 

 

Google

 


Building On-Demand Applications, Creating Sophisticated Algorithms...
e-mail: info@fixline.eu
Robert Szlizs, FixPoint Software Design & Programming, 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional