Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 31

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 32
FixPoint Software - Remote Order Register | Vzdialene objednavky


  magyarul | english

freelance programming of robert szlizs


 

FixPoint Software
FixPoint Software
Home  | FixLine 

 


Navštívte aj našich partnerov!
Vzdialený register objednávok


Situácia

Vo vzťahu firiem poskytujúcich služby a predávajúcich tovar s objednávateľmi týchto služieb a tovaru vzniknú procesy, ktoré treba písomne registrovať a zčasu načas jednotlivé záznamy aktualizovať. Takýmito procesmi sú: správa objednávok, správa záznamov o reklamáciách a opravách, udržiavanie zoznamu a kontaktov objednávajúcich zázazníkov, poskytovanie rôznych typov dokumentov (skladových zoznamov, katalógov, cenníkov, návodov a manuálov, popisov záručných alebo licenčných podmienok, certifikátov, rôznych prehlásení, atď.) zákazníkom, výmena poznámok a diskusie so zákazníkmi, a potenciálne aj ďalšie úkony. Na zprehľadnenie týchto procesov vznikla táto webová aplikácia, ktorú kôli krátkosti nazývame "Vzdialené objednávky", v skutočnosti však rieši nielen objednávky ale obšírnejšiu časť agendy nesymetrického vzťahu poskytovateľa a objednávateľa prostredníctvom webu.

Momenty z monitoru

  • Riadiaci panel administrátora.
  • Hárok objednávateľa z pohľadu administrátora.
  • Administrátorský pohľad na filtre návštiev.
  • Riadiaci panel klienta - objednávateľa.
  • thumbnail 0
  • thumbnail 1
  • thumbnail 2
  • thumbnail 3
Kliknite na vzorku aby ste videli zväčšený obrázok.

Technológia a riešenie

Webová aplikácia je napísaná v programovacom jazyku PHP. Aplikácia je z hľadiska technológie trojúrovňová: Perzistentné pozadie (backend) predstavuje MySQL databáza s príslušnými tabuľkami a píslušným programovým rozhraním modelujúcim datové vety, obchodnú logiku riešia objekty používajúce objekty databázového rozhrania a a objekty samotnej obchodnej logiky (sedenia), a vrstvu pohľadu predstavuje súbor PHP-skriptov.

Databáza ukladá nasledovné údaje:
  tabuľku rôl, užívateľov, objednávateľov a poskytovateľov
  históriu objednávok a číselník stavov objednávok a spôsobov dodávok
  históriu opráv a číselník typov a stavov opráv
  históriu dokumentov a číselník ich typov
  históriu noviniek
  históriu návštiev
  históriu odkazov a číselníky stavov a typov odkazov.

Middleware (stredná vrstva) interpretuje požiadavky užívateľov generovaných z riadiaceho panelu - z hlavného menu objednávateľa alebo poskytovateľa a ako reakciu na požiadavku vytvorí odpoveď obsahujúcu požadované údaje. V závislosti od role užívateľa umožní pridanie, editovanie a mazanie záznamov a ich prehľadávanie vo forme zoznamov podľa definovaných kritérií. Riešenie predpokladá, ze poskytovateľ je zároveň administrátorom systému, čo znamená aj to že objednávaťel vidí a opravuje len vlastnú časť toho k čomu administrátor má plný prístup.

Vrstva pohľadu riadi vzhľad výstupov, definuje ako budú vyzerať v prehliadači (browser) užívateľa.

Dostupnosť a cena

Zavolajte pre informáciu o cene
- upresnite vaše špeciálne požiadavky!

Cena obsahuje neobmedzené práva na využívanie služieb softvéru na jednom webserveri, prispôsobenie pohľadu na tvár poskytovateľa, konfigurovanie databázy a strednej vrstvy na webserveri.

Pre ďalšie informácie skontaktujte firmu FixPoint. Požiadajte o demonstráciu softvéru vo firme FixPoint.


 
 
 

 

Google

 


Building On-Demand Applications, Creating Sophisticated Algorithms...
e-mail: info@fixline.eu
Robert Szlizs, FixPoint Software Design & Programming, 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional