Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 31

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 32
FixPoint Sitemap


  magyarul | english

freelance programming of robert szlizs

Prostredníctvom tejto prezentácie firma FixPoint predstavuje svoje práce, vedomosti a skúsenosti z oblasti tvorby softvéru. FixPoint vytvára špeciálne aplikácie, kde požiadavky na aplikáciu sformuluje a postupne mení zákazník. Používané technológie softvérového vývoja sú mnohoraké: Java pre desktop, mobilné zariadenia a enterprise; PHP a Perl pre rozšírenie funkcionality webservera; C++ pre natívne programovanie a časovo-efektívne aplikácie; JavaScript, Flash, Flex, Ming, AJAX pre "bohaté" internetové aplikácie (RIA); C# pre platformu .NET a Compact Framework. 

FixPoint Software
FixPoint Software
Home  | FixLine 

 


Navštívte aj našich partnerov!
Mapa webu

Úvodná strana FixPointu
Táto úvodná stránka zhrnie obsah publikácie zvýrazňujúc najnovšie výsledky a riešenia

Webaplikácie
Zoznam a popis webových aplikácií vyrobených vo firme.

Vzdialené objednávky
Aplikácia, umožňujúca partnerom zadať objednávky cez internet.

Malý obchod
Malý obchod, ktorý berie svoje dáta zo súborového systému.

Obchod s databázou
Obchod, ktorý berie svoje dáta z MySQL databázy.

Sledovanie prístupov
Konfigurovateľné riešenie na sledovanie prístupov k vybraním adresám.

Platby PayPal
Vnorenie PayPal platieb do webstránok.

Prekódovanie videa
Preformátovanie YouTube videí do rôznych cieľových formátov.

Iné riešenia
Typicky nie webové aplikácie iného typu.

LemonBlue - Klient-server komunikácia
Multiplatformné, multiplexujúce, routujúce, odkazy kopírujúce komunikačné riešenie

Arteria - Klient-server komunikácia
Multiplatformné, multiplexujúce, routujúce, odkazy kopírujúce komunikačné riešenie orientované pre desktopy.

Video Surveillance - Klient-server monitorovanie
Sieťové riešenie pre letiská, ktoré monitoruje cestujúcich klientov.

DataMed - Vzdialené ukladanie dát
Systém pre zvdialené ukladanie zdravodníckych dát hlavne pacientov domovov dôchodcov.

Aviation - Dekompozícia videa
Utilita pre rozloženie video súborov na jednotlivé obrázky.

CAT Viewer - Kompresia na báze celulárných automatov
Štúdium, ktoré komprimuje obrázky použitím celulárnych automatov.

 

 

Google

 


Building On-Demand Applications, Creating Sophisticated Algorithms...
e-mail: info@fixline.eu
Robert Szlizs, FixPoint Software Design & Programming, 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional