Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 31

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 32
FixPoint Schools - Java Standard Edition


  magyarul | english

freelance programming of robert szlizs

 JavaSE  
 JavaEE  
 JavaME  


 

FixPoint Software
FixPoint Software
Home  | FixLine 

 


Navštívte aj našich partnerov!
Java Standard Edition


Zhrnutie

Cieľom týchto lekcií je poslucháčovi odovzdať hlboké a prehľadné vedomosti o Java Standard Edition. Po krátkom zoznámení so štruktúrou jazyka sa preberú objektovo orientované praktiky prostredníctvom praktických príkladov. Zhrnieme programovanie vlákien, grafické programovanie, AWT a Swing, programovanie vstupu a výstupu a sietí. V prípade záujmu diskusiu o vybraných témach možno rozšíriť.


Obsah

Kurz sa skladá z nasledovných častí:

  Anatómia Javy. Štruktúry jazyka.
  Podrobnosti objektov, rozhraní
  Základy GUI: balíčky AWT a Swing.
  Programovanie grafiky
  Súborový vstup a výstup.
  Sieťové programovanie v Jave

Príklady

Podľa voľby poslucháča môžeme prejsť detailne ce nasledujúce úlohy:

  Návrh hry s celulárnym automatom
  Multiplexujúce a routujúce klient-server riešenie
  Klient na spracovávanie XML paketov
  2D grafické programovanie
  3D CAD riešenie

Literature

  Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Core Java 2
  David M. Geary: Graphic Java 1.2
  David Flanagan: Java Examples in Nutshell
  Peter van der Linden: Just in Java
  John Zukowski: Definitive Guide to Swing for Java 2
  Elliot Justy Harold: Java I/O
  Scott Oaks, Henry Wong: Java Threads
  Brett McLaughlin: Java and XML
  Merlin Hughes at al.: Network Programming
  John Zukowski: Java Collections
  Vincent J. Hardy: Java 2D API Graphics
  Allen Holub: Taming Java Threads
  Ian F. Darwin: Java Cookbook

 
 
 

 

Google

 


Building On-Demand Applications, Creating Sophisticated Algorithms...
e-mail: info@fixline.eu
Robert Szlizs, FixPoint Software Design & Programming, 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional