Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 31

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/do582700/www_root/fix08/common/scripts/classes/PageFrame.php on line 32
Why to work with us?


  magyarul | english

freelance programming of robert szlizs


 

FixPoint Software
FixPoint Software
Home  | FixLine 

 


Navštívte aj našich partnerov!
Prečo by ste mali spolupracovať s nami?
V čom sa líšime od iných?


 Vek  Naše prostriedky  Viacjazyčnosť  Skúsenosti  Originalita  Jedinečnosť  Mnohorakosť  Spoľahlivosť  Pýtajte si čokoľvek...


Vek

Začali sme už svoje dvadsiate roky, keď práve Kernighan a Ritchie napísali svoju slávnu knihu o C. Dostatočný počet rokov prešlo odvtedy, aby sme zvládli tam a v podobných zdrojoch zhrnutý obsah, a teda ani neostala technológia, ktorá by obišla našu pozornosť. Vtedy už za nami bol aj jeden vážny, univerzitný kurz matematiky, čo robí ešte ligotavejšími prostriedky našej použitej informatiky. Potrebuje to čas, aby aj iní mohli to isté povedať o sebe.


Naše prostriedky

Prejdúc cestou vývoja informatiky sme zaznamenali čo je dobré, alebo čo sa dobrým javí, čo je zlé, alebo čo sa zlým javí. A tak naše rozhodnutia vo voľbe prostriedkov sa stali dobrými, jemnými. Skúsenosti nám uľahčia rozhodnutia pri výbere prostriedkov použitých v programovacích procesoch, kedykoľvek sa snažíme riešiť zadanú úlohu. V závislosti od úlohy dokážeme vybrať najoptimálnejšie prostriedky pre dosiahnutie riešenia: C, C++ - keď riešime časovo kritické úlohy; JavaSE - keď sa píše optimálny klient; JavaEE, Perl, PHP - keď sa rozširuje funkcionalita weboveho servera; JavaME, C# - keď programujeme dlaňové počítače... ani nepokračujme ďalej!


Viacjazyčnosť

Na inom mieste sme už písali, že pre nás viacjazyčnosť je bohatstvo a nie na zahanbenie. (Národní politici len maskujú svoju nevzdelanosť národniarstvom.) Hoci veľmi cítime nezvládnutie nemčiny (a aj sa za to hanbíme), vy nás môžete osloviť po maďarsky, po anglicky, po slovensky, po česky, po rusky alebo po poľsky. Aj naše stránky sa píšu v troch jazykoch. Kde to tak nie je, má to pedagogické dôvody.


Skúsenosti

Pochodili sme oblasti vedeckých inštitúcií, štátosprávnych inštitúcií, súkromných firiem, medzinárodných (amerických) firiem, a všade sme pozbierali to najlepšie, aby sme to mohli prostredníctvom vlastnej firmy odovzdať ďalej.


Originalita

Tí, ktorí sa na trhu maskujú za našich konkurentov a ponúkajjú v okruhu neskúsených klientov kód z otvoreného zdroja nerobia nič iné len kozmetikujú inými napísané riešenia. WordPress, Drupal, Joomla... všetky pekné riešenia, ale nech sa klient pokúsi požiadať predajcu o rozšírenie implementujúce užívateľov v dvoch-troch rolách alebo viacjazyčnosť. Veľmi pravdepodobne, um sa zastaví. My tieto riešenia píšeme sami a preto rozširovanie nepozná limity. Síce to zvýši náklady oboch strán, ale sme presvedčení, že takto sa tvorí originálny, kvalitný a rozšíriteľný softvér. Pozor! Otvorený zdrojový kód je verejný a tak sa aj ľahko zlomí, keď ho zlomiť niekto chce.


Jedinečnosť

Ak podnikanie klienta je individuálne, aj jeho prezentácie a aplikácia musia byť jedinečné. Takto sa môže vynoriť z množiny ostatných. Pomôžeme radami, ale úlohu riešime tak, ako si pýta a praje klient a nie ako to definujú existujúce rámcové systémi.


Mnohorakosť

Naplánujeme a realizujeme vzhľad, databázu, obchodnú logiku. Napíšeme rozhrania a jednotlivé logické softvérové vrstvy. Zorganizujeme uloženie a servovanie aplikácie.


Spoľahlivosť

Sme verní klientom. Veríme v dlhodobú spoluprácu a hoci začiatky môžu byť drahšie, dlhodobo sa spolupráca stáva lacnejším. Spoľahlivosť je vždy funkciou dobrého zvládnutia techniky, a preto v našej odbornosti nikdy nič nenechávame na spochybnenie.


Pýtajte si čokoľvek...

...samozrejme vrámci témy, ak to neuráža. Vždy vám vysvetlíme pravdivo a úctivo aj naše "ano", aj naše "nie".


 
 
 

 

Google

 


Building On-Demand Applications, Creating Sophisticated Algorithms...
e-mail: info@fixline.eu
Robert Szlizs, FixPoint Software Design & Programming, 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional